Flyvevåbnets Historie

Hærens Flyverstyrker
1912 - 1943

Den historiske baggrund

 

Det formelle grundlag for oprettelsen af Hærens Flyveskole fremgår af en skrivelse af 2. juli 1912 fra Krigsministeriet til Generalstaben. Hæren erhvervede samtidig sit første fly, nemlig B & S Monoplanet, opkaldt efter de to konstruktører, ingeniørerne Robert Berg og Louis Storm.

     I de følgende år etablerede Hærens Flyverstyrker sig på Kløvermarken, hvor der blev bygget hangarer og værksteds-faciliteter. Samtidig blev der anlagt landingspladser og hangarfaciliteter i tilslutning til eksercerpladserne ved Avedøre, Ringsted, Odense og Viborg.

     I 1917 var daværende kaptajn J. P. Koch blevet chef for Hærens Flyverstyrker, men først med Forsvarslovene af 1922 lykkedes det for Koch at få udviklingen lagt ind i faste rammer.

     I 1923 indførtes betegnelsen Flyverkorpset, og der blev anskaffet nyt materiel (Fokker CV) til etablering af en rekognosceringseskadrille. Endelig blev Flyverkorpset med 1932-lovene omdøbt til Hærens Flyvertropper, der kom til at bestå af to jagereskadriller og to rekognosceringseskadriller.

     I 1936 var Værløse Flyveplads blevet taget i anvendelse, og ved det tyske angreb den 9. april 1940 befandt alle fire eskadriller sig fortsat på Værløse. Hærens Flyvertropper fortsatte dog med at eksistere som et af Hærens "regimenter” indtil den 29. august 1943.

Hærens Flyverstyrkes samlede flåde opstillet til parade den 3. maj 1938 i anledning af et kongebesøg på Værløse Flyveplads.

De sørgelige rester efter det tyske angreb den 9. april 1940.B & S Monoplanet, hvoraf der nu kan ses en replica på Danmarks Flymuseum i Stauning

En betydelig del af Flyverstyrkernes fly blev fremstillet på licens på egne værksteder på Kløvermarken. Det gælder således Gloster Gauntlet, der blev valgt som jagertypen til Flyvertroppernes første eksadrille. I årene 1935-37 blev der bygget 17 af disse fly.

I årene 1937-1939 blev der på licens bygget 10 stk. af den hollandsk-konstruerede og dengang meget avancerede Fokker XXI.
    Dermed sluttede arbejdet med nybygning på egne værksteder af fly til det danske forsvar.