Flyvevåbnets Historie

Marinens Flyvevæsen
1911 - 1940

Den historiske baggrund

Marinens Flyvevæsen blev oprettet den 14. december 1911 og havde indledningsvis til huse på Christianshavns Fælled, indtil Flyvebaadsstationen blev oprettet i 1915.   
    Materielmæssigt klarede Marinen sig bedre end Hæren, idet Marineministeriet fra efteråret 1914 iværksatte en produktion af flyvebåde på Orlogsværftet. Umiddelbart efter 1. Verdenskrigs ophør lykkedes det for Marinen at købe et luftfartøj af typen  Hansa Brandenburg (H.M.I.) i Tyskland. Dette blev opmålt af Orlogsværftet, der efter-følgende mellem 1921 og 1927 byggede en serie på 15.
    I januar 1926 blev den første Hawker Dankok (L.B.II.) leveret til Marinen, hvilket betød, at man måtte se sig om efter en landflyveplads. Indledningsvis lykkedes det at få rådighed over flyvepladsen ved Ringsted, men fra 1936 blev de landbaserede aktiviteter samlet på Luftmarinestation Avnø.
    Ved det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940 var 1. Luftflotille baseret på Luftmarinestation København udrustet med Heinkel He 8 (H.M.II.) medens 2. Luftflotille tilsvarende var baseret på Luftmarinestation Avnø udrustet med Hawker Nimrod (L.B.V.).  Flyvevæsenet mistede ingen fly den 9. april, men ophørte reelt med at eksistere, da samtlige faciliteter måtte overgives til den tyske Værnemagt.

 

Flyvebådsstation København, som den så ud i 1929 med en del af Holmen og Københavns havn i baggrunden. Forrest t.h. ses slæbested med anløbsflåder og bådehavn. Arealet t.h. er den losseplads, hvor der senere fandt en udbygning sted af Luftmarinestation København med bl.a. en kaserne. Ved Flyvevåbnets oprettelse i 1950 forblev hele området under Søværnet og fik navnet Margretheholm.

 

 

         

 

Marinens første fly "Glenten" blev bygget i vinteren 1910-11 af Robert Svendsen som en kopi af den franske Henry Farman. Flyet blev senere købt af den meget flyveinteresserede  generalkonsul  V. Ludvigsen og skænket til Marinen. Det findes nu på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

 

Efter et omfattende nybyggeri flyttede man i juni 1937 2. Luftflotille til Avnø med alle eskadrillens fly af typen Hawker Nimrod.

En betydelig del af de fly, der gennem årene blev anvendt af Marinen, var bygget på Orlogsværftet. Den sidste jagertype fra værftet var Hawker Nimrod, som i et antal på ti blev bygget i årene 1934-1936.