Flyvevåbnets Historiske Samling

Arbejdsgrupper / Foreninger

Skrydstrup

I anledning af jubilæet blev der udgivet et jubilæumsskrift.
Klik på billedet herover for at se dette skrift i pdf-format.

Jubilæet blev markeret med manér.


Klik her for at se et referat og billeder fra jubilæumssammenkomsten.


 

 Tak til Team Tordenjet.

Man behøver ikke at gå ind i en skov med nåletræer for at se, hvor effektivt myrerne arbejder!

Det oplevede jeg onsdag den 16. december 2012, hvor jeg for første gang besøgte Team
Tordenjet på FSN Skrydstrup.
    Jeg var selv ansat i ESK. 730 i perioden 1963 - 1975. og kendte godt lidt til organisationen.
    Mit besøg var afledt af et spørgsmål fra en af vores gode venner i Aabenraa, som spurgte til, om jeg kendte noget til et flystyrt ved Christiansfeld i juni måned 1958.
Det gjorde jeg bestemt ikke, og så faldt tanken hen på at aflægge et besøg hos Teamet. Det kunne jo være, at nogle af medlemmerne var mødt denne onsdag, som det fremgik af deres hjemmeside?
    Og det var der, vel omkring 25 medlemmer fra morgenstunden! De holdt juleafslutning, så jeg ville ikke forstyrre, men blev spurgt om formålet med besøget. Jeg kunne så fortælle ganske lidt omkring flystyrtet den 26. juni 1958, og straks var den en enkelt eller to, der kunne mindes både piloterne (de fløj i en Harvard, men omkom begge to ifm. styrtet), og noget omkring selve ulykken.
    Allerede dagen efter blev jeg ringet op. Da havde ”myrerne” været i gang med at søge.   Grundet juletravlhed etc. ventede jeg med at besøge dem, til de startede op igen onsdag den 2. januar. I løbet af ingen tid var der fundet avisudklip fra Jyske Tidende med omtale af ulykken samt div. data omkring de to piloter. En efterfølgende kontakt pr. tlf. til Karup endte ud med, at jeg allerede ugen efter fik en kopi af den uklassificerede rapport om styrtet.

    Jeg fik yderligere hjælp til at få stykket en pæn samling af data sammen over flyene, som piloten Hans Hansen (SAN) havde fløjet, samt om Fighter Wings historie etc. I starten af januar kunne jeg derfor aflevere et særdeles fint materiale til min kontakt i Aabenraa, og jeg blev dagen efter ringet op af de pårørende med stor tak for det fine arbejde, der var blevet lavet.
    Denne tak vil jeg gerne give videre til alle i Team Tordenjet, som på en ekstremt hurtig og effektiv måde bidrog med oplysninger, som familien havde søgt efter i mange år.

Jeg meldte mig ind i Teamet denne dag.

Med venlig hilsen
Hans Jensen
HAJ

 


 ”Team Tordenjet”, Flyvestation Skrydstrups Historiske  Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene gruppe arbejder med  indsamling, beskrivelse og edb-registrering af de mange forskellige museale genstande, som man får ind. Den anden gruppe, Flygruppen, arbejder med restaurering og vedligeholdelse af udrangerede fly. Bl.a. har gruppen klargjort  den  T-33, der i dag kan ses på Flyvevåben-museet i Stauning.

Begge grupper mødes hver onsdag morgen til briefing og kaffe, inden der tages fat på de aktuelle opgaver. Briefingen finder sted i Bygn. 349, hvor HISA har rådighed over et briefinglokale, der også anvendes som kantine. Derudover er der et kontorlokale, hvor registrering på pc'er m.v. finder sted. De andre lokaler i bygningen anvendes til samlingerne af museale genstande og opbevaring af manualer m.v. Et lokale er indrettet som en gammel lægekonsultation i Infirmeriet, og væggene på gangen er pyntet med hundredvis af våbenskjolde Dertil kommer udstillings-montrer med alt fra uniformer og modelfly til porcelæn.

Flygruppen har deres daglige virke i Hangar 6, hvor der er plads til de store fly, der er under restaurering.
I øjeblikket optages pladsen af bl.a. en F-100 Super Sabre, som er gjort færdig og klar til maling, og som derefter venter på at få plads i Flyvevåbenmuseet i Stauning, og så er der taget fat på et omfattende arbejde på endnu en T-33. 

F-16  Saml-let-udgave
Den F-16, som Flyvevåbnet bruger ved talrige udstillinger og forskellige andre arrangementer rundt i hele landet, blev i sin tid af Team Tordenjets flygruppe gjort klar til udstilling i Flyvevåbenmuseet. Det skete i tiden op til museets åbning  den 11. september 2006. Ved museets lukning for vinterperioden, returnerede flyet til Skrydstrup med henblik på en modificering, så det nemt og hurtigt kunne skilles ad og klargøres til transport. Normalt er der 16 bolte til at holde flyets vinger på plads. Det ændrede Team Tordenjet, så det nu klares med bare to - den skal jo ikke flyve mere. Også halepartiet blev ændret, så det hurtigt kan afmonteres, og alt i alt betyder det en væsentlig forenkling i forbindelse med den adskillelse, transport og opstilling, som siden da ved utallige lejligheder er klaret på skift af pensionisterne fra Skrydstrup, Karup, Aalborg og Værløse.

Nye projekter
Der er ingen fare for, at Team Tordenjets medlemmer skal blive arbejdsløse - tværtimod, så kan man godt bruge nogle flere både til det omfattende registreringsarbejde og i Flygruppen.

Klik HER for at se mere om de aktuelle projekter hos Team Tordenjet.
 
                                - - - - - - - - - -

Kontakt til "Team Tordenjet":
Hans Kristoffer Christensen,
Mobiltlf.: 2026 8176
eller
på Facebook på adressen

www.facebook.com/pages/Team-Tordenjet/448763921823521

     


Efter en meget stor indsats er T-33'eren på billedet øverst klar til maling, og derunder ses så det flotte resultat, som det blev vist ved Flyvevåbnets åben hus-arrangement på Flyvestation Skrydstrup i 2006 inden den endelige placering på Flyvevåbenmuseet i Stauning.


 


F-16 flyet under konvertering til "Saml-Let-udgave"

Kontakt til "Team Tordenjet":
Hans Kristoffer Christensen,
Mobiltlf.: 2026 8176
eller
på Facebook ved at søge på på  Team Tordenjet.

                          Stort billede af F-16 fly, malet af afdøde MJ Erik A. Aarvig. Billedet er ophængt i "Team Tordenjet"s mødelokale.

 


En onsdag hos "Team Tordenjet"

Af Team Tordenjets samlede styrke, der p.t. tæller 37 medlemmer, er der denne onsdag samlet de 25.

 

Det er onsdag. "Team Tordenjet"s medlemmer er ankommet. Dagens arbejdsopgaver er i gang.
Fotos: Tonny Lillie, Bent Larsen og Arno Dreyer


H.F.B. Jensen bliver orienteret om registrering af Toni Lillie.


Jørgen M. Knudsen arbejder med opbygning af en F-100 demostand ved hjælp af komputer-styring.

Tonny Lillie registrerer museale effekter m.m. på pc til videre forsendelser til det centrale register.


Jørgen Thingvad indsamler og arkiverer diverse landkort, tegninger, tidsskrifter o.m.m.


Kaj O. Jensen sorterer de store mængder af F-16 publikationer og tilpasser reolerne til brug for dette.


Arno Dreyer fremstiller flotte rygmærker til de utallige ringbind.


G.L. Jensen og Regnar samarbejder om sortering og arkivering af alle de indleverede billeder.

 

 


Tidl. formand  for TT, N.C. Jepsen (Jeppe) ved sit skrivebord, hvor han samlede avisudklip og fotos fra et langt liv i Flyvevåbnet


Bent Ørnstedt, leder af Flygruppen, står for flyrenoveringen og samarbejder med lederen af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) SSG Lars Søe-Jensen, FSN Karup.


Børge Hedegaard på en vinge til F-100 flyet.


Flemming Madsen renoverer et F-100D katapult-sæde, mens "piloten" venter.


Poul Larsen er i gang med pladearbejde ved filebænken.
 


Eilif Hansen og Hardie Nielsen tilpasser en metalplade ved pladesaksen.En alvorlig mangel i samlingerne på Flyvevåben-museet er et eksemplar af F-100 Super Sabre.
     Men den er nu på vej. Forkroppen, som ses her, er fundet i Chateau de Savigny i Frankrig, og den er allerede nu godt på vej i renoverings-processen. Bagkroppen havde man herhjemme fra GT-870. De bliver nu - takket være ekspertisen hos "Team Tordenjet" - tilpasset hinanden, og efter færdiggørelsen skal flyet males i ESK 727's farver, og det bliver tildelt nr. G-183.