FLYVEVÅBNET

Flyverstaben

 

Flyvevåbnets Historiske
Samling

Forside

FLYHIS

Arbejdsgrupperne/
Foreningerne


Indsamlet materiel
og dokumentation

FLYHIS aktiviteter
og referater

Flyvevåbnets
historie

Personlige beretninger

Bøger om
Flyvevåbnet

FLYHIS billedgalleri

Links

Nye sider og opdateringer

Senest opdateret:
16. oktober 2015

 

Flyvevåbnets Historiske Samling (i daglig tale kendt som FLYHIS) er en institution under Flyverstaben (FST). Dens opgave er at indsamle, restaurere og bevare materielgenstande og dokumentation af enhver art, som kan tjene til at beskrive dansk militærflyvnings forhold og virke gennem tiderne.

FLYHIS har hjemsted i Gedhus med Flyvestation Karup som nærmeste nabo. Her opbevares en væsentlig del af samlingerne. Men det er en vigtig side af FLYHIS’s funktion at brede flest muligt af alle relevante genstande ud til først og fremmest Flyvevåbnets etablissementer, men også til andre såvel militære som civile institutioner og ikke mindst til museer med relation til Forsvaret.

En væsentlig del af indsatsen for at bevare og beskrive det danske flyvevåbens historie bliver udført som frivilligt, ulønnet arbejde af pensionister med tilknytning til såvel operative som nedlagte flyvestationer. Men også andre grupper og enkeltpersoner med interesse for den militære flyvning tager del i dette arbejde.

 

Målet for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) er at blive i stand til på bedst mulig måde at kunne dokumentere, vise og fortælle den danske militære flyvnings historie.
Det sker - som ovenfor nævnt - gennem indsam-ling, registrering, restaurering og præsentation af

effekter/materiel af enhver art med
  historisk interesse

skrevne kilder som logbøger, rapporter, korrespondance, manualer o.a.

personlige beretninger

fotos

Erfaringer har vist, at der ligger rigtig meget af den slags materiale rundt omkring - ikke mindst hos tidligere tjenstgørende i Flyvevåbnet.
For at undgå, at dette vigtige materiale skal gå tabt, skal der fra FLYHIS lyde en opfordring til, at man stiller det til rådighed for Samlingen gennem donation eller udlån, evt. med henblik på kopiering.

Henvendelse bedes rettet til:

Flyvevåbnets Historiske Samling
Værnsfælles Forsvarskommando, Flyverstaben
Herningvej 30, 7470 Karup J

Email: flyhis@mil.dk

Tlf. 97101550 - 6004

mob. 24417249