FLYVEVÅBNET

Flyvertaktisk Kommando

 

Flyvevåbnets Historiske
Samling

Forside

FLYHIS

Arbejdsgrupperne/
Foreningerne


Indsamlet materiel
og dokumentation

FLYHIS aktiviteter
og referater

Flyvevåbnets
historie

Personlige beretninger

Bøger om
Flyvevåbnet

Links

Nye sider og opdateringer

Senest opdateret:
9. december 2014

 

Målet for Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) er at blive i stand til på bedst mulig måde at kunne dokumentere, vise og fortælle den danske militære flyvnings historie.
Det sker - som ovenfor nævnt - gennem indsam-ling, registrering, restaurering og præsentation af

effekter/materiel af enhver art med
  historisk interesse

skrevne kilder som logbøger, rapporter, korrespondance, manualer o.a.

personlige beretninger

fotos

Erfaringer har vist, at der ligger rigtig meget af den slags materiale rundt omkring - ikke mindst hos tidligere tjenstgørende i Flyvevåbnet.
For at undgå, at dette vigtige materiale skal gå tabt, skal der fra FLYHIS lyde en opfordring til, at man stiller det til rådighed for Samlingen gennem donation eller udlån, evt. med henblik på kopiering.

Henvendelse bedes rettet til:

Flyvevåbnets Historiske Samling
Flyvertaktisk Kommando
Herningvej, 7470 Karup J

Email: flyhis@mil.dk

Tlf. 97101550 - 6004

mob. 24417249