Hærens Flyvetropper

Hærens Flyvertropper

1912-1943

Det formelle grundlag for oprettelsen af Hærens Flyveskole fremgår af en skrivelse af 2. juli 1912 fra Krigsministeriet til Generalstaben. Hæren erhvervede samtidig sit første fly, nemlig B & S Monoplanet, opkaldt efter de to konstruktører, ingeniørerne Robert Berg og Louis Storm.

      I de følgende år etablerede Hærens Flyverstyrker sig på Kløvermarken, hvor der blev bygget hangarer og værksteds-faciliteter. Samtidig blev der anlagt landingspladser og hangarfaciliteter i tilslutning til eksercerpladserne ved Avedøre, Ringsted, Odense og Viborg.

      I 1917 var daværende kaptajn J. P. Koch blevet chef for Hærens Flyverstyrker, men først med Forsvarslovene af 1922 lykkedes det for Koch at få udviklingen lagt ind i faste rammer.

      I 1923 indførtes betegnelsen Flyverkorpset, og der blev anskaffet nyt materiel (Fokker CV) til etablering af en rekognosceringseskadrille. Endelig blev Flyverkorpset med 1932-lovene omdøbt til Hærens Flyvertropper, der kom til at bestå af to jagereskadriller og to rekognosceringseskadriller.

      I 1936 var Værløse Flyveplads blevet taget i anvendelse, og ved det tyske angreb den 9. april 1940 befandt alle fire eskadriller sig fortsat på Værløse. Hærens Flyvertropper fortsatte dog med at eksistere som et af Hærens "regimenter” indtil den 29. august 1943.


B & S Monoplanet Hærens Flyvetropper, 1912-1914

Link til billeder af de første fly på Forsvarets Galleri