FLYHIS historie

FLYHIS Historie

De første skridt til oprettelsen af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) blev taget i 1960 af nogle historisk interesserede i Flyverkommandoens Operations-afdeling. Der skulle dog gå næsten 10 år, inden Chefen for Flyvervåbnet den 1. dec. 1971 udgav en FLVBST (Flyvevåben Bestemmelse) vedrørende udpegning og forvaltning af flyvehistoriske effekter.


Assistent L.A.T. Ege fra O-afdelingens efterretnings-sektionen, der havde varetaget forvaltningen af de eksi-sterende historiske effekter og arkivalier, blev udpeget som fungerende leder af samlingen - en post, han bevare-de indtil sin pension i maj 1989.


Forhandlinger om at få normeret en lederstilling til sam-lingen bevirkede, at samlingen henlå uden behørigt opsyn indtil 5. okt. 1990, hvor pensioneret major S.B. Helldén blev ansat som vederlagslønnet leder af samlingen.

Den 30. nov. 1990 blev samlingen overflyttet  til Flyve-station Karup, hvor den blev etableret i kælderen under bygning 220.


Efter at der i lokalet var blevet etableret varme og lys samt affugtnings- og hyldefaciliteter, begyndte der at tilgå en stigende strøm af effekter og arkivalier, og der måtte skaffes yderligere opbevaringsfaciliteter.


Efter ca. 3 år i skiftende lokaler kunne samlingen omsi-der i sommeren 1992 begynde at etablere sig i, hvad der forventedes at ville være de endelige lokaler, nemlig bygningerne 401 (det tidligere våbenværksted) og 402 (Danish Aerotech´s tidligere kantine) samt hangar 25.


Med udgangen af marts 1996 afgik S.B. Helldén som leder på grund af alder, men han fortsatte sit arbejde i samlingen som frivillig pensionist på linie med en del andre.


Major E.B. Jørgensen blev efterfølgeren som leder af samlingen indtil den 1. december 2002, da seniorsergent Lars Søe-Jensen overtog hvervet med støtte fra yderligere to fastansatte hjælpere og en gruppe af pensionister, som på frivillig og ulønnet basis møder op hver onsdag for at tage vare om de mange opgaver, der skal løses.


I 2007 blev det atter flyttedag. Med det seneste forsvarsforlig blev der behov for samlingens hidtidige lokaler til andre formål. Et andet resultat af forsvarsforliget var nedlæggelse af et betydeligt antal af Flyve-våbnets enheder og organisationer, og det betød, at der tilgik meget store mængder af historisk værdifuldt materiel og arkivalier til samlingen. Også det gjorde det nødvendigt at finde andre og større lokaliteter. Det nye sted blev et tidligere garagekompleks tæt ved Gedhusvagten og Flyvestation Karups spændende museum. Her er der nu skabt gode forhold for bevaring af Flyvevåbnets historie og for det store arbejde med at udbrede kendskabet til den.


I 2018 gik chefsergent Lars Søe-Jensen på pension og oversergent Henrik Hjoth overtog styrepinden. Hjorth kom fra en stilling som besætningsmedlem på Lynx helikopteren og har derfor sejlet og fløjet Nordatlanten og Adenbugten tynd, plus alt det løse. Så man kan sige, at der kom en luftens mand på pladsen. Han har en baggrund som flymekaniker og historisk interesse. Hjorth er senere, efter VUT udd., blevet udnævnt til seniorsergent.

Tilbage til forsiden

Tidligere og nuværende leder

Lars Søe og Henrik Hjorth

I årene fra 1990 til 1996 var nu afdøde major B. Helldén  leder af  FLYHIS.

Her ses han t.h. sammen med tidligere leder chefsergent Lars Søe-Jensen


Reoler med utallige hylde-meter er fyldt op med doku-mentation for stort set alt, hvad der har med Flyve-våbnets historie at gøre.