Draken Team

DRAKEN TEAM KARUP

DRAKEN TEAM KARUP (DTK) er organiseret som en forening, og dens målsætning er at skabe og fastholde interesse for de to Draken-fly AT-158 og AR-113 og at bevare dem for eftertiden i flyvedygtig stand.

      Flyene er i sig selv en særlig del af Flyvevåbnets historie. De er nemlig repræsentanter for en version af Draken-flyene, som i sin tid blev designet af Flyvevåbnet selv til netop at imødekomme Flyvevåbnets helt specielle behov. Også flyenes avancerede elektroniske datasystem er designet af Flyvevåbnet.

      For at opfylde DTK's målsætning lægger foreningen et stort arbejde dels i selve vedligeholdelsen af de to fly, og dels i at præsentere dem ved forskellige lejligheder som f.eks. ved Flyvevåbnets åbent hus-arrangementer. Men DTK råder også over forskelligt andet materiel som f.eks. et komplet Draken-cockpit, udlånt af Gedhusmuseet, som er med til at gøre teamets stand spændende og levende ved sådanne lejligheder.

DRAKEN TEAM KARUP er selvskrevet på udstillingerne f.eks. ved Flyvevåbnets åbenhus arrangementer.

Der bliver lagt et stort arbejde i vedligeholdelsen af de to Draken-fly.

Her er man mødt op til det store årlige eftersyn den 5. maj 2007.

DTK hjemmeside kan besøges på


 www.draken.dk


Her kan man også finde alle oplysninger om f.eks. medlemskab af teamet.

DTK kan i øvrigt kontaktes pr. e-mail på adressen


f35@draken.dk