Opsund Aircraft Display Team

Opsund Aircraft Display Team

En ganske særlig tilgang til arbejdet med at restaurere fly til udstilling i Flyvevåbenmuseet i Stauning har den kommunale ungdomsskole i Opsund i den tidligere Videbæk kommune (nu Ringkøbing-Skjern)  fået.

    Allerede i 1996/97 tog skolen det meget specielle emne "flyrenovering" på undervisningsplanen. Opgaven gjaldt dengang Gloster Meteor F. Mk.8 med halenummeret 499 - et fly, som projektlederen, Per Ørum, kendte ganske godt fra sin tid som flymekaniker i Flyvevåbnet. Det viste sig at blive et ganske populært fag, og i de følgende år arbejdede skiftende hold af unge i 14-18 års alderen på den store opgave. Fire år tog det, og i alt nåede ca. 40 elever med nogle få voksne som tovholdere at arbejde på projektet. Det var et hold, der blev kendt som "Opsund Aircraft Display Team", og som med berettiget stolthed kunne præsentere det utroligt flotte resultat i forbindelse med Dansk Veteranflysamlings 25 års jubilæum den 19. april 2000, hvor den "ny" 499 blev afsløret af daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen.

Første fase i arbejdet med "S884" var en afmontering af de forskellige elementer, før man kunne tage fat på det store afrensningsarbejde.

Motoren var i en meget sørgelig forfatning

- og også gearkassen trængte til en større forskønnelsesproces.

Den smukt restaurerede Gloster Meteor F.Mk. 8 med halenummer 499

Sikorsky S-55

Af John Jensen

Leder af Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole


Efter at have gennemført istandsættelsen af Gloster Meteor Mk.8, halenummer 499, var Videbæk Ungdomsskoles elever og voksne tovholdere enige om, at man var klar til et nyt projekt efter en kort pause.

      De mange gode timer med selve  renoveringen (pladearbejde, opretning, spartling, maling osv.) samt de mange oplevelser med holdet havde været en rigtig succeshistorie.

      Nu er vi jo en kommunal ungdomsskole, som kun har eleverne ”til låns” om aftenen, hvis de selv melder sig på flyholdet (som vi har givet kælenavnet "Opsund Aircraft Display Team" grundet hjemsted på Opsund gl. Skole ved Videbæk). Elevtallet og sammensætningen kan derfor variere fra sæson til sæson. Nogle elever var med hele vejen – andre kom med og deltog i en kortere periode. Uanset grad af indsats altid med flot resultat og med respekt for det ”historiske materiale”, vi havde mellem hænderne, og som ikke uden videre kunne erstattes. Et godt og opdragende aspekt i relation til ”smid-væk-ungdomskulturen”

      Helikopterprojektet startede i 2003 med afhentning på Flyvestation Karup, hvor vi i samarbejde med Lars Søe fra FLYHIS blev enige om rammerne omkring arbejdet. Den anden samarbejdspartner var Dansk Veteranflysamling i Stauning, som jo slutteligt skulle fremvise S-884 i deres museum.

      Der har deltaget omkring 20 elever og 5 voksne på dette projekt. Tovholder og ansvarlig var igen ungdomsskolelærer Per Ørum.

      Selv om flyet jo stod flot og præsentabelt til indvielsen af det nye Flyvevåbenmuseum den 12. september 2006, er det ingenlunde færdigt. Der resterer stadig en del istandsættelse og klargøring indvendigt. Dog er instrumenteringen i cockpittet næsten komplet.

      Det er målet, at S-55’eren skal stå med døren åben og invitere publikum indenfor, hvor en dvd med billeder og filmklip og et pænt højt lydtryk med ”S-55-lyd” vil give gæsterne en illusion om en autentisk helikopter-oplevelse. Også en multimediemæssig og kildemæssig/historisk spændende opgave med moderne museumspædagogisk tilsnit, hvor alle sanser påvirkes af indtryk.

      Idet de 5 kommunale ungdomsskoler i Egvad, Skjern, Videbæk, Holmsland og Ringkøbing gl. kommuner fusionerede pr. 1. januar 2007, er der dannet grundlag for, at flere unge kan få glæde af deltagelse på holdet og de mange oplevelser, ture og besøg, som ligger i slipstrømmen på det næste flyprojekt. Forhåbentligt til glæde og gavn for Flyvevåbnet og Flyvevåbenmuseet i Stauning.


Kroppen begynder at tage form.

Flyvedygtig bliver "S-884" aldrig mere, så efter afsluttet arbejde i Opsund måtte transporten til Stauning foregå på blokvogn.

S-55 er nu på plads i Flyvevåbenmuseet, men der arbejdes på at gøre besøget i helikopteren til en helt speciel oplevelse med lyd, billeder og informationer via en dvd-præsentation.