e-bøger

e-bøger

60 år i arbejde for Flyvevåbnet


1. oktober 2010 kunne Flyvevåbnet fejre sit 60 års jubilæum som selvstændigt værn.


I den anledning bad man et lille, men repræsentativt udvalg af de mennesker, som har lagt mere eller mindre af deres liv i Flyvevåben-regi, om at fortælle om Flyvevåbnet, som de har mødt det inden for deres specielle fagområde, og om den indsats, som de hver især har ydet, og som har været med til at skabe rammer og indhold i denne vigtige del af det danske forsvar. Men også om en indsats og en tilværelse, som har givet indhold og mening i deres liv - i hvert fald for en tid.


Det er alle disse beskrivelser, som er samlet i denne bog, der nu fås som e-bog gennem Forlaget SAXO.


Klik på billedet for at bestille.


Pris: kr. 240


Indtægterne fra salget af bogen går ubeskåret til Flyvevåbnets Jubilæumsfond


Dansk militær flyvning gennem 100 år


Opgaven med dette værk har ikke været at give en fremstilling af Flyvevåbnets historie. Det er tidligere gjort af andre på bedste måde.


Opgaven har alene været at præsentere de flyvemaskiner, der har været anvendt gennem de hundrede år, og at give et indblik i de opgaver, som er blevet løst ved hjælp af disse fly, samt - i korthed - i de faciliteter/flyvepladser/flyvestationer, de har anvendt.


Gennem udstrakt brug af hyperlinks er der skabt mulighed for på en hurtig og nem måde at anvende værket som opslagsværk og til at få adgang til et stort billedmateriale.

Bogen fås nu som e-bog gennem Forlaget SAXO.


Klik påbilledet for at bestille.


Pris: kr. 240


Indtægterne fra salget af bogen går ubeskåret til Flyvevåbnets Jubilæumsfond


Tilbage til forsiden