Luftforsvaret Veteraner

Luftforsvarets Veteraner

LUFTVET - LUFTFORSVARETS VETERANER


Foreningen blev oprettet 2005 og består af tidligere medarbejdere fra Luftværnsgruppen og Kontrol & Varslingstjenesten med tilhørende eskadriller og har til formål af bevare forbindelsen til de gamle kollegaer.

Dette gøres ved arrangementer, såsom Høstfest - Julebingo - Julefrokost - Udflugter og Generalforsamling. Foreningen vedligeholder det af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) udlånte materiel placeret på Koldkrigsmuseum Stevnsfort (KKM) i samarbejde med FLYHIS og KKM.

Arbejdet udføres af en gruppe benævnt FADDERE, der mødes hver anden tirsdag og sidste lørdag i måneden fra 1. marts til 31. oktober.


LUFTVET har indrettet et arkiv i en gammel bygning tilhørende KKM og er placeret indenfor det indhegnede område ved KKM. Arkivet indsamler, registrerer, vedligeholder og  udbygger det historiske materiale, samt formidler information af betydning for LUFTVET. 

Foreningen har egen hjemmeside og udgiver  en foreningens folder.

 

          Kontakt til LUFTVET:


          Hjemmeside: www.nyluftvet.dk

 

          Formand: Holger Thuesen.


          E-mail adresse: luftvet@gmail.com (terminerer hos formanden).