Værkstedsgruppen Karup

Værkstedsgruppen Karup

Kopi af Nielsen og Winther-jageren

Draken som gate guard ved Flyvestion Karup

En fuldstændig istandsat forkrop af en tosædet F-100 Super Sabre kan nu ses i Gedhusmuseet.

Værkstedsgruppen, der består af pensionerede flymekanikere, smede og teknikere med flere, blev oprettet i 1993 med pensioneret seniorsergent Jørn S. Sørensen som kontaktmand.

     Gruppen har i årenes løb assisteret med at bygge en tro kopi af en Nielsen og Winther jager fra 1917 og en total restaurering af KZ VII O-620. Den har endvidere  været med til opsætning af Draken som gate guard foran Flyvestation Karups hovedvagt og foretaget udskiftning af spanter i C-47 K-682 samt andre opgaver.


Værkstedsgruppens største opgave har været at restaurere Thunderflash RF-84F C-264.

     Gruppen blev spurgt i 1997, om man ville restaurere C-264, men måtte sige nej, da gruppen kun havde adgang til den tidligere Draken motorprøvestand, men i år 2000 fik den adgang til halvdelen af Hangar 8. Året efter fik de imidlertid lov til at være i Hangar 15 og gik så i gang med at gøre C-264 klar til udstilling.

     Det har været et stort arbejde, for det var kun en stor skrotbunke, som man skulle til at adskille, opbygge, rense, rette op og finde alle de dele til, der manglede. I 2006 var arbejdet imidlertid så langt fremme, at flyet kunne transporteres til Stauning, så det var klar til indvielsen af det nye Flyvevåbenmuseum  den 12. september 2006.


I årene 2005 og 2006 har en del af gruppen klargjort og repareret en fotobus, som også er blevet transporteret til Stauning og indgår i det samlede setup med C-264, traktor og startvogn.


Gruppen flyttede i 2006 fra Hangar 15 til det gamle garageområde over for Gedhusvagten, hvor den har fået rådighed over to store garager samt tilhørende værksted og den gamle Domehal, hvor man kan have fly og andre ting til reparation og genopbygning.

De seneste opgaver har været færdiggørelse af et tosædet F-100 cockpit til udstilling i Gedhus-museet samt et Fairey Firefly T.T. Mk1 slæbemålsfly, som - når det er færdigt - skal til Flyvevåbenmuseet i Stauning.

Kontakt til Værkstedsgruppen i Karup


Kjeld Hansen


E-mail: kjeld@privat.tele.dk


Restaureringsprojektet med Thunderflash RF-84F C-264 var et af dem, hvor man i sandhed kunne tale om "fra skrot til flot"

-- men i dag står den som ny på Flyvevåbenmuseet i Stauning.

Næste projekt gælder  denne Fairey Firefly, som er lånt fra det svenske Flygvapenmuseum, og som efter istandsættelse vil kunne ses i Stauning.