Oplevelsesture

Oplevelsesture

En væsentlig del af det arbejde, der ligger bag Flyvevåbnets Historiske Samling,  bliver udført af grupper af frivillige, dels på flyvestationerne, og dels i andre sammenhænge forskellige steder  i landet.

Arbejdet er ganske ulønnet, så derfor arrangerede FLYHIS tidligere hvert år en oplevelsestur for de frivillige. De udenlandske ture er deværre stoppet grundet Forsvarets økonomiske sitiation.

Herunder kan ses en rejsebeskrivelse af nogle af de ture der, som det fremgår, spænder vidt rent geografisk.

Turene har altid et historisk tema.