Værløse 09 APR 2015

Flere hundrede mennesker markerede 75-året for besættelsen og mindedes besætningsmedlemmerne på det fly, der blev skud ned på flyvestationen i Værløse den 9. april 1940.


Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando


-Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.


Med de indledende ord fra det kommuniké, som den daværende regering udsendte til den danske befolkning den 9. april 1940, indledte forsvarsminister Nicolai Wammen sit tale, da 75-året for besættelsen blev markeret på Flyvestation Værløse i flot forårsvejr.

Flere hundrede mennesker var mødt frem til markeringen af 75-års dagen for besættelsen på Flyvestation Værløse.


Her blev to unge officerer fra Hærens Flyvetropper dræbt, da deres rekognosceringsfly blev skudt ned af tyske fly, der angreb flyvestationen.


Forsvarsministeren lagde vægt på, at det er mennesker som de to unge officerer, og alle de andre, der faldt i kampen mod nazisterne, der gør, at vi i dag kan leve og fred og frihed og med en helt anden sikkerhed end dengang. Ministeren fremhævede, hvordan Danmark nu har opnået sikkerhed som en del af verdens stærkeste militære alliance og hvordan Forsvaret yder en aktiv indsats rundt om i verden for at hjælpe andre.


Inden ministeren talte, havde borgmesteren i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen, budt velkomme til flyvestationen, der nu er et boligområde i fuld udvikling. Også han mindedes de to dræbte officerer, de 14 andre danskere, der faldt den 9. april 1940 og alle de, der på trods af overmagten, modigt tog kampen op.


- Kun med det mod kan kampen for lyset overvinde mørket, som dråben, der udhuler stenen, sagde Ole Bondo Christensen.
Generalmajor M.A.L.T. Neilsen nedlagde en krans til minde om de folk med tilknytning til Flyvestation Værløse, der faldt under krigen.


Efter talerne blev de to flyvere og tre andre med tilknytning til flyvestationen, der også faldt i kamp for Danmark, mindet med kranse ved den mindesten, der er rejst foran hovedbygningen på den gamle flyvestation. Blandt kranslæggerne var chefen for Flyvevåbnet, generalmajor M.A.L.T. Nielsen.


Som afslutning på markeringen overfløj en formation af Chipmunksfly fra KZ & Veteran Fly-klubben flyvestationen i en såkaldt Missing Man Formation. Her falder et fly ud af formationen for at mindes de flyvere, der aldrig kom tilbage.
                                          Missing Man Formation med Chipmunksfly fra KZ & Veteran Fly-klubben.

Værløse 09 april 2016


Flyvevåbnets Historiske Samling deltog i arrangementet med en udstilling

lavet specielt omkring angrebet på Flyvestation Værløse 09 april 1940.

Tilbage til forsiden